Expertise reports

@2010

„Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski”, Ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w ramach prac prowadzonych przez Radę Ministrów nad Strategią Rozwoju Kraju na lata 2011–2020 / „Building an integrated national security system for Poland”, Expert opinion prepared for the Ministry of Regional Development as part of the work carried out by the Council of Ministers on the National Development Strategy for 2011-2020 Budowa_zintegrowanego_systemu_bezpieczeństwa